Thông tin luận án

Ngày 19-09-2017

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Phấn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Phấn.

Tên đề tài luận án: “Xây dựng tiêu chí văn hóa nhà trường trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp”.

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, mã số: 62 14 01 02.

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ - Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 08h30, ngày 29 tháng 09 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan