Thông tin luận án

Ngày 03-08-2017

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Từ Quang Trung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Từ Quang Trung.

Tên đề tài: Sử dụng bột lá sắn, keo giậu, Stylo trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ Lương Phượng tại nông hộ trung du miền núi phía Bắc”.

Thuộc ngành: Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

Mã số:  62. 62. 01. 07

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Từ Quang Hiển

Thời gian: 8  giờ 30 phút, ngày 18 tháng  8  năm 2017

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự.


Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan