Thông tin luận án

Ngày 29-05-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Quang

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Quang.

Đề tài: Điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Polysolenoid có xét đến hiệu ứng đầu cuối.

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.     

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn khoa học:

   1. GS.TSKH. Nguyễn Phùng Quang

   2. PGS.TS. Nguyễn Như Hiển

Thời gian:  8 giờ 30, ngày 7 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự. 

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.  

Các bài liên quan