Thông tin luận án

Ngày 27-09-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hùng

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở tỉnh Bắc Ninh

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục, mã số: 9140114

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS Phan Thanh Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. PGS.TS Phùng Thị Hằng, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Thời gian: 08h30, ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan