Thông tin luận án

Ngày 04-09-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Chu Ngọc Hùng

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Chu Ngọc Hùng.

Đề tài: Nghiên cứu khoan lỗ nhỏ và sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động siêu âm

Ngành: Kỹ thuật cơ khí  

Mã số: 9520103

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự 

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 14 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.  

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. 

Các bài liên quan