Thông tin luận án

Ngày 19-03-2020

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đỗ Công Ba

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Công Ba

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác hợp lý phục vụ cho phát triển bền vững

Ngành đào tạo: Sinh thái học; Mã số: 9420120

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Lê Ngọc Công
  2. TS.NCVC. Lê Đồng Tấn

Thời gian: 08h30, ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 104, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan