Thông tin luận án

Ngày 03-12-2020

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Quang Đồng

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Phạm Quang Đồng

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ làm lạnh kết hợp với bôi trơn tối thiểu đến quá trình cắt khi phay cứng.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí             Mã số: 9520103

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Trần Minh Đức

2. TS. Nguyễn Trọng Hiếu

Thời gian:  8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự.      

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.     

Các bài liên quan