Thông tin luận án

Ngày 23-08-2022

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Tên đề tài luận án: Xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá thực trong dạy học vật lý đại cương

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý,              mã số: 9140111

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Tô Văn Bình, Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên
  2. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

Thời gian: 08h30, ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan