Thông tin luận án

Ngày 14-09-2022

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

 

Tên đề tài luận án: “Tổ chức dạy học theo dự án trong môn Toán cao cấp cho sinh viên đại học khối ngành kỹ thuật”

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán học                                     Mã số: 9140111

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Học viện Quản lý giáo dục 
  2. PGS.TS. Trần Việt Cường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 

Thời gian: 8h30, ngày 26 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan