Thông tin luận án

Ngày 18-11-2022

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Dương Thị Hồng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Dương Thị Hồng

 

Tên đề tài luận án: “Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Ngành: Toán ứng dụng                    Mã số: 9 46 01 12

Tập thể hướng dẫn:    

1. TS. Mai Viết Thuận

2. PGS. TS. Đinh Công Hướng

Thời gian: 14h00’ ngày 09 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 (nhà Hiệu bộ), Trường Đại học Khoa học - ĐHTN.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến dự./.

 

Nguồn: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan