Thông tin luận án

Ngày 11-06-2024

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Tạ Ngọc Long

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Tạ Ngọc Long

 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Tạ Ngọc Long

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo"

Ngành: Quản lí đất đai;               Mã số: 9.85.01.03.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên - Hướng dẫn chính.
  2. PGS.TS. Phan Đình Binh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên - Hướng dẫn phụ.

Thời gian: 8 giờ, ngày 05 tháng 7 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp A4, Nhà Trung tâm, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan