Thông tin luận án

Ngày 06-06-2024

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Dũng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Dũng

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên”.
Ngành: Quản lý kinh tế.         Mã số: 9310110.
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
Thời gian: 08 giờ 30’, ngày 28 tháng 6 năm 2024
Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan