Thông tin luận án

Ngày 30-05-2017

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Võ Văn Hùng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Võ Văn Hùng.

Tên đề tài: "Nghiên cứu xác định mức protein thô, lysine/năng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)/lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai  (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam”.

Thuộc ngành: Chăn nuôi

Mã số:  62.62.01.05

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trần Thanh Vân

2. TS. Trần Quốc Việt

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. 

Các bài liên quan