Thông tin luận án

Ngày 23-09-2018

Thông tin luận án của NCS Phạm Quang Vinh

12/09/2013 | 09:07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quang Vinh Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Khoá đào tạo: 2009 – 2013 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS La Nguyệt Anh, NCS Ngô Giang Nam

12/09/2013 | 09:05

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho 02 Nghiên cứu sinh.

Thông tin luận án của NCS Vũ Quang Dũng

12/09/2013 | 09:03

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên”. Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế Mã số: 62.72.01.64 Họ và tên NCS: Vũ Quang Dũng

Thông tin luận án của NCS Lê Ngọc Quang

12/09/2013 | 09:01

Tên đề tài luận án: Đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Hà Nội. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Khóa đào tạo: 2009-2013

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Hương

12/09/2013 | 08:52

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc, phong cách lãnh đạo và hiệu suất làm việc của nhân viên. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Khoá đào tạo: 2009 - 2013

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Sinh Chi

12/09/2013 | 08:48

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tiềm năng của chè Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Khoá đào tạo: 2009 - 2013

Trang 45/45 <12...3536373839404142434445>