Tuyển sinh trong nước

Ngày 16-03-2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2018 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên - Việt nam (TNU) và Đại học Central Philippine - Philipines (CPU) Mô hình hai bên cùng cấp bằng

           Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2018 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Đại học Thái Nguyên - Việt nam (TNU) và Đại học Central Philippine - Philipines (CPU) Mô hình hai bên cùng cấp bằng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2018.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng 501, Nhà Hiệu bộ,  Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

*Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan