Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Ngày 17-07-2020

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan