Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài - Đợt 1 năm 2020

Ngày 21-08-2020

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài - Đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Sư phạm thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt 1 năm 2020.

Thời gian dự kiến: Ngày 08 - 09/9/2020

Địa điểm thi: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng dự thi: Lưu học sinh học dự bị tiếng Việt tại trường và các cá nhân khác có nhu cầu.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm./.

Đính kèm:

Các bài liên quan