Kết quả thi B1, B2

Ngày 23-07-2015

Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1, B2 đợt thi ngày 26-27/6/2015 tại trường ĐH CNTT&TT

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-ĐHTN ngày 21/7/2015 của Giám đốc ĐHTN, V/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Châu Âu áp dụng trong đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt thi ngày 26-27/6/2015 tại trường ĐH CNTT&TT;. VP Đề án NNQG2020 ĐHTN xin thông báo tới các thí sinh. 

 

Thí sinh xem kết quả tại tại đây.

Văn phòng Đề án NNQG2020 ĐHTN nhận đơn phúc khảo bài thi trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công nhận kết quả.

Lệ phí phúc khảo 150 000 đồng/ bài thi.

Đơn phúc khảo nộp tại Văn phòng Đề án NNQG2020 ĐHTN.

Thí sinh tải đơn phúc khảo tại đây.

Văn phòng Đề án NNQG2020 ĐHTN trân trọng thông báo.

Các bài liên quan