Hội đồng chức danh

Ngày 25-11-2017

Thông báo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2017

 

Thông báo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét

tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2017

 

Thực hiện Thông báo số 37/HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên đã xem xét, đánh giá hồ sơ, nghe báo cáo kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Đào tạo; thẩm định trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên. Hội đồng đã biểu quyết công khai, bỏ phiếu tín nhiệm cho các ứng viên và thông qua nghị quyết kì họp, nhất trí đề nghị gửi lên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành hồ sơ và danh sách của 01 ứng viên chức danh giáo sư và 14 ứng viên chức danh phó giáo sư xét tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2017.

Đại học Thái Nguyên thông báo và yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc; Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai niêm yết công khai danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư được đề nghị xét tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2017.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên; Điện thoại liên hệ: 0208 3851588; Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Các bài liên quan