Hội đồng chức danh

Ngày 15-04-2016

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư  (PGS) năm 2016, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 như sau:

       1. Thời gian, địa điểm:

- Khu vực miền Bắc: 8h30 sáng Thứ Hai, ngày 25/4/2016, tại Hội trường C2,  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đón tiếp đại biểu từ 7h30.

- Khu vực miền Trung: 8h30 sáng Thứ Tư, ngày 27/4/2016, tại Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Đón tiếp đại biểu từ 7h30.

- Khu vực miền Nam: 8h30 sáng Thứ Sáu, ngày 29/4/2016, tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. Đón tiếp đại biểu từ 7h30.

       2. Thành phần:

- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành (thành viên Hội đồng ở khu vực nào thì tham dự hội nghị tập huấn tại khu vực đó).

- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2016.

- Đại diện các cơ sở giáo dục đại học.

- Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.

      3. Nội dung:

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định 174/2008/QĐ-TTg, Thông tư 16/2009/TT- BGDĐT, Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT và các văn bản sửa đổi, bổ sung: Quyết định 20/2012/QĐ-TTg, Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT.

 - Hướng dẫn lập, gửi, quản lý hồ sơ, quy trình xét tính điểm, thẩm định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2016.

- Giải đáp các thắc mắc liên quan.

      4. Kinh phí:

a. Hội nghị không thu phí tham gia của tất cả các đại biểu.

b. Chi phí ăn ở, đi lại:

- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành do Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thanh toán theo quy định.

- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, đại diện cơ sở giáo dục đại học do các cơ sở giáo dục đại học thanh toán theo quy định.

- Các đại biểu khác: Tự túc.

      5. Tài liệu:

      Toàn bộ tài liệu cần thiết liên quan được in trong cuốn “Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016”, sẽ cung cấp tới các đối tượng theo quy định và bán tại Hội nghị.

      6. Tổ chức thực hiện:

      Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức triển khai việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 theo Lịch đã được Thường trực HĐCDGSNN phê duyệt và cử cán bộ tập huấn.

      Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm, nội dung tập huấn tới các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.

 Liên hệ:

- Vấn đề chung: PGS.TSKH. Bùi Mạnh Nhị, Chánh Văn phòng HĐCDGSNN, điện thoại: 0903.636.054, e-mail: bmnhi@moet.edu.vn

- Thanh toán chi phí: Bà Nguyễn Thị Thuần, Kế toán, điện thoại: 0912.096.676,

 e-mail: nguyenthithuan.hh@yahoo.com

- Địa chỉ Văn phòng Hội đồng Chúc danh giáo sư nhà nước: Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội,

e-mail: hdcdgsnn@scpt.gov.vn.

Chi tiết xem tại File đính kèm.

Các bài liên quan