Thông tin luận án

Ngày 12-01-2018

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Hoài Lan

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thị Hoài Lan

Tên đề tài luận án: “Giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận giá trị và kỹ năng sống

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, mã số: 9 14 01 02

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. TS. Trần Thị Minh Huế, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN.

Thời gian: 08h30, ngày 25 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan