Thông tin luận án

Ngày 09-08-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Đức Dũng

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Trần Đức Dũng

 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS. Trần Đức Dũng

Tên đề tài luận án: “Về kiểu đa thức dãy và chỉ số khả quy của môđun trên vành giao hoán”

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 9h00’ ngày 25 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, học viên cao học, NCS và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan