Thông tin luận án

Ngày 07-10-2019

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phan Thanh Hải

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phan Thanh Hải

Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực tổ chức các tình huống kết nối tri thức trong dạy học hình học ở trường trung học phổ thông

Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học

Mã số: 9140111

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Đào Tam
  2. PGS.TS. Cao Thị Hà

Thời gian: 08h30, ngày 17 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan