Thông tin luận án

Ngày 27-12-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Thị Như Phong

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Thị Như Phong

Tên đề tài luận án: Quản lí dạy học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Hồng

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

Thời gian: 08h30, ngày 11 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan