Thông tin luận án

Ngày 21-11-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Trung Vỹ

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Trung Vỹ

Tên đề tài luận án: “Phát triển chuỗi giá trị cây dược liệu tỉnh Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 9340410

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Phan Văn Hùng 

2. TS. Nguyễn Thị Lan Anh 

Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan