Thông tin luận án

Ngày 11-12-2019

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Ngọc Mai

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Ngọc Mai

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Hà Thế Truyền
  2. TS. Vũ Lan Hương

Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan