Thông tin luận án

Ngày 09-01-2020

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thành

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thành

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp

Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Trần Khánh Đức
  2. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ

Thời gian: 14h00, ngày 20 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm: Phòng A1A-Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan