Thông tin luận án

Ngày 23-03-2020

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đỗ Đình Mỹ

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Đình Mỹ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam”

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Trần Nhuận Kiên 
  2. TS. Lê Tố Hoa 

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan