Thông tin luận án

Ngày 17-06-2021

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Thu Thủy

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Thủy

Đề tài: “Nghiên cứu tính toán xác định dung sai cho Robot chuỗi theo nhóm cấu trúc

Ngành: Kỹ thuật cơ khí     

Mã số: 9520103

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thành Long, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Thời gian:  8 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Phòng hội thảo - 402 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan