Thông tin luận án

Ngày 05-03-2024

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Vinh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Vinh

 

Tên đề tài luận án: “Hành động ngôn ngữ trong Tuyện Kiều

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Việt Nam,              mã số: 9220102

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Bùi Minh Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc, Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 9h00, ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp A1 nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan