Thông tin luận án

Ngày 04-03-2024

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Dương

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Dương

 

Tên đề tài luận án: Giáo dục kỹ năng quân sự theo tiếp cận hợp tác cho sinh viên ở trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử giáo dục           mã số: 9140102

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ, Đại học Thái Nguyên
  2. TS. Lê Thùy Linh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 8h30, ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan