Thông báo về việc thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020

Ngày 04-09-2020

Thông báo về việc thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020

Căn cứ công văn số 1620/ĐHTN-ĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thay đổi thời gian  tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020.

Nhằm tạo điều kiện trong công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại học Thái Nguyên thông báo thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 (thi tuyển thạc sĩ, xét tuyển tiến sĩ) tổ chức trong 02 ngày: Thứ Bảy ngày 10/10 và Chủ nhật ngày 11/10/2020.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/9/2020

3. Các nội dung khác như: Môn thi tuyển, đối tượng và điều kiện dự thi, chính sách ưu tiên...theo Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2020 của Đại học Thái Nguyên (xem tại file đính kèm).

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo

Các bài liên quan