Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 10 năm 2020

Ngày 13-10-2020

Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 10 năm 2020

Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 10 năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan