Hội đồng chức danh

Ngày 12-06-2019

Công văn số 102/HĐGSNN ngày 06/6/2019 về việc đảm bảo chất lượng xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan