Hội đồng chức danh

Ngày 07-12-2021

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan