Hội đồng chức danh

Ngày 13-08-2021

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021 tại Công văn số 66/HĐGSNN ngày 11/8/2021.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Các bài liên quan