Hội đồng chức danh

Ngày 11-05-2021

Thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Đại học Thái Nguyên thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan