Hội đồng chức danh

Ngày 03-09-2014

Thông báo số 87/HĐCDGSNN ngày 28-8-2014 của Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Kính gửi:        - GS thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

                        - GS Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

                        - Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học

 Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch và Chương trình Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2014. Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo nội dung cụ thể Tập huấn 2014 như sau:

 1. Thời gian, địa điểm:

a) Khu vực miền Bắc: 8h30 sáng thứ Sáu, ngày 05/9/2014 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Láng Thượng, Cầu Giấy, Hà Nội.

b) Khu vực miền Trung: 8h30 sáng thứ Hai, ngày 08/9/2014 tại Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

c) Khu vực miền Nam: 8h30 sáng thứ Tư, ngày 10/9/2014 tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần:

- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, đại diện Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2014.

- Đại diện các cơ sở giáo dục đại học.

- Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chẩn chức danh GS, PGS năm 2014.

Nội dung chi tiết, xem tại File đính kèm.

(Theo tin HĐCDGSNN, ngày 28/8/2014)

Các bài liên quan