Văn bản pháp quy

Ngày 11-09-2013

QĐ 269 của BGD&ĐT

QĐ 269 của BGD&ĐT "Ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ giáo dục và đào tạo", ngày 13 tháng 01 năm 2011

Nội dung chi tiết trong File Đính Kèm.

Đính kèm:

Các bài liên quan