Thông tin luận án

Ngày 12-01-2018

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Dương Thị Ngữ

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Dương Thị Ngữ 

Tên đề tài luận án: “Địa danh có thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang (trên cứ liệu 4 huyện: Chiêm Hóa, Lâm Bình, Nà Hang, Sơn Dương)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 9 22 01 02

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Phạm Văn Hảo, Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam

Thời gian: 14h00, ngày 23 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan