Thông tin luận án

Ngày 28-10-2019

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Hải

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Hải

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật trên núi đá vôi ở khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngành đào tạo: Sinh thái học, mã số: 9420120.

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng

2. PGS.TS. Lê Ngọc Công

Thời gian: 08h30, ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan