Thông tin luận án

Ngày 17-07-2020

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tên đề tài luận án: Một số phương pháp giải bài toán chấp nhận tách suy rộng liên quan đến bài toán cân bằng

Ngành đào tạo: Toán giải tích, mã số: 9460102

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Dũng Mưu

Thời gian: 08h30, ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan