Thông tin luận án

Ngày 20-11-2023

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Kwak Busung

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

cho nghiên cứu sinh Kwak Busung


Tên đề tài: “Development of the Sharing Economy for Rural Areas in the Mekong Delta”.
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp         Mã số: 9620115.
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Anh Tài - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, tổ 1, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Các bài liên quan