Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Ngày 11-05-2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 như sau:

Thời gian và hình thức tuyển sinh: 

- Ngày thi đợt 1: Thứ Bảy, ngày 17/4 và Chủ nhật ngày 18/4/2021.

- Ngày thi đợt 2: Thứ Bảy, ngày 18/9 và Chủ nhật ngày 19/9/2021.

- Hình thức tuyển sinh: Xét Tuyển.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Tin bài: Ban Đào tạo.

Đính kèm:

Các bài liên quan