Hội đồng chức danh

Ngày 01-07-2019

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019 của Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Các bài liên quan