Hội đồng chức danh

Ngày 15-07-2020

Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

Danh sách ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

Stt

Họ tên ứng viên

Ngành

chuyên môn

Chức danh

đăng ký xét

 

Hồ sơ ứng viên

1

Đinh Văn Chiến

Cơ khí động lực

GS

 

Xem tại đây

2

Trương Minh Tuyên

Toán học

PGS

 

Xem tại đây

3

Lê Tiến Hà

Vật lý

PGS

 

Xem tại đây

4

Nguyễn Xuân Ca

Vật lý chất rắn

PGS

 

Xem tại đây

5

Ngô Sỹ Trung

Quản trị - Quản lý

PGS

 

Xem tại đây

6

Đỗ Xuân Luận

Kinh tế nôngnghiệp 

PGS

 

Xem tại đây

7

Nguyễn Minh Ý

Kỹ thuật điện

PGS

 

Xem tại đây

8

Nguyễn Huy Ngọc

Thần kinh

PGS

 

Xem tại đây

9

Nguyễn Tiến Dũng

Sinh học ứng dụng

PGS

 

Xem tại đây

Các bài liên quan