Hội đồng chức danh

Ngày 08-07-2022

Thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

Hồ sơ đăng ký của 12 ứng viên xem tại đây

Đính kèm:

Các bài liên quan