Hội đồng chức danh

Ngày 03-07-2023

Thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

Lý lịch của ứng viên xem tại đây

Đính kèm:

Các bài liên quan