Thông tin luận án

Ngày 16-01-2018

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Huỳnh Ngọc Thanh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Huỳnh Ngọc Thanh

Tên đề tài luận án: “Phát triển môi trường giáo dục kỷ luật tích cực cho học sinh ở trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, mã số: 9 14 01 14

Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

2. PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thời gian: 14h00, ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.


Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan