Thông tin luận án

Ngày 30-11-2018

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Đức Khiêm

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Đức Khiêm

Tên đề tài luận án: “Phát triển kỹ năng dạy học phân hóa cho giảng viên trường cao đẳng

Ngành đào tạo: Lý luận và lịch sử giáo dục, mã số: 9 14 01 02

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Bùi Văn Quân, Trường Đại học Thủ đô

Thời gian: 08h30, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Phòng 104 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan